Vrulje

Danas je u okviru projekta „Dogradnja gata Vrulje u sklopu pomorsko-putničkog terminala u luci Šibenik (III. faza zahvata)“ održana prva provjera na licu mjesta od strane Službe za građevinske radove SAFU – Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije.

Predstavnici SAFU-a su obišli gat Vrulje u luci Šibenik gdje su vidjeli kako napreduju radovi na izgradnji pomorsko-putničkog terminala koji će omogućiti putnicima prostor zaštićen od vremenskih neprilika za odlaganje prtljage, kupnju karata, korištenje sanitarnih čvorova, dobivanje informacija o putovanju i sl.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 8.210.384,52 eura, od čega 3.633.198,40 eura sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda.

više novosti