Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Adresa: Prisavlje 14, 10 000 Zagreb

Upiti građana:
Tel: 01 3784 594
E-mail: info@mmpi.hr

Josip Bilaver, državni tajnik za more i EU fondove:
Tel: 01 3783 970
E-mail: Drzavni.tajnik.moreFEU@mmpi.hr

Uprava pomorstva:
Anđelko Petrinić, pomoćnik ministra
Tel: 01 6169 070
E-mail: uprava.pomorstva@pomorstvo.hr

Uprava unutarnje plovidbe:
Duška Kunštek, pomoćnica ministra
Tel: 01 6169 013
E-mail: dragana.mijicivankovic@mmpi.hr

Uprava sigurnosti plovidbe:
Siniša Orlić, pomoćnik ministra
Tel: 01 6169 250
E-mail: zvjezdana.buric@pomorstvo.hr