Lučka uprava Šibenik

 

Lučka uprava Šibenik osnovana je radi upravljanja, gradnje i korištenja luke Šibenik otvorene za međunarodni javni promet, koja je prema veličini i značaju proglašena lukom od osobitog međunarodnog gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku. Osnovana je odlukom Vlade Republike Hrvatske od 2. prosinca 2004. godine.

 

Lučka uprava obavlja poslove utvrđene Zakonom i to:

 • briga o gradnji, održavanju, upravljanju, zaštiti i unapređenju pomorskog dobra koje predstavlja lučko područje,
 • gradnja i održavanje lučke podgradnje, koja se financira iz proračuna osnivača lučke uprave,
 • stručni nadzor nad gradnjom, održavanjem, upravljanjem i zaštitom lučkog područja (lučke podgradnje i nadgradnje),
 • osiguravanje trajnog i nesmetanog obavljanja lučkog prometa, tehničko – tehnološkog jedinstva i sigurnost plovidbe,
 • osiguravanje pružanja usluga od općeg interesa ili za koje ne postoji gospodarski interes drugih gospodarskih subjekta,
 • usklađivanje i nadzor rada ovlaštenika koncesije koji obavljaju gospodarsku djelatnost na lučkom području,
 • donošenje odluke o osnivanju i upravljanju slobodnom zonom na lučkom području sukladno propisima koji uređuju slobodne zone,
 • obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom.

 

Lučka uprava Šibenik daje koncesije za lučke djelatnosti na osnovu propisanih tehničko – tehnoloških uvjeta, te na osnovu raspisanog javnog natječaja. Tijela lučke uprave su upravno vijeće i ravnatelj.

 

Osnovne lučke djelatnosti su: 

 • ukrcaji, iskrcaji, prekrcaji, skladištenje, sortiranje te oplemenjivanje roba,
 • privez i odvez brodova,
 • čišćenje luke,
 • ukrcaj i iskrcaj putnika i vozila,
 • ostale usluge u luci za koje se daje koncesija, kao što je usluga davanja vode, energije i telefona, pružanje usluga putnicima i brodovima, servisi lučke mehanizacije, agencijska i špediterska djelatnost, kontrola kakvoće i količine roba i druge usluge