footer-eu.svg

Modernizacija lučkog područja

Luke Šibenik

Dogradnja gata Vrulje u sklopu pomorsko-putničkog terminala u luci Šibenik (III. faza zahvata)

Lučka uprava Šibenik

Lučka kapetanija Šibenik

Policija i Carina

Novosti

Pomorsko-putnički terminal važan je dio renesanse Šibenika

Godinu dana od početka radova, pomorsko-putnički terminal na gatu Vrulje u luci Šibenik dobiva konkretne konture, a gradilište obrise buduće suvremene luke. Kako bi javnost upoznala s napretkom radova, Lučka uprava Šibenik organizirala je danas u…