Dogradnja gata Vrulje u sklopu pomorsko-putničkog terminala u luci Šibenik (III. faza zahvata)

Cilj projekta je izgradnja pomorsko-putničkog terminala kao dogradnja gata Vrulje u luci Šibenik.

Planirana zgrada pomorsko-putničkog terminala ima tlocrt u obliku trapeza sa stranicama 65,68 m i 36,64 m x 52,95 m te se sastoji od dva zatvorena volumena spojena jednostavnim jednostrešnim krovom. Ovim projektom, obuhvaćeno je izvođenje građevinskih i ostalih radova na izgradnji zgrade budućeg terminala te vanjsko uređenje – prometna infrastruktura i instalacije iz obuhvata III. faze na lučkoj operativnoj površini. Sukladno novoj lokaciji i novim gabaritima zgrade Pomorsko-putničkog terminala mijenja se i komunalna infrastruktura (instalacije vodoopskrbe, odvodnje i elektroinstalacije) te se gradi nova kolna površina te novo parkiralište za zaposlenike i kolna površina za kratkotrajno zaustavljanje vozila neposredno uz istočni rub zgrade terminala. 

Osnovna namjena zgrade pomorsko-putničkog terminala (PPT) luke Šibenik je prihvat putnika u dolasku i odlasku te obavljanje graničnih kontrola putnika. Pomorsko-putnički terminal će omogućiti putnicima prostor zaštićen od vremenskih neprilika za odlaganje prtljage, kupnju karata, osvježenje, korištenje sanitarnih čvorova, dobivanje informacija o putovanju itd. Projektom se zadovoljavaju zahtjevi za poboljšanje usluge prijevoza putnika tijekom cijele godine bez obzira na pritisak turizma, što će povoljno utjecati na dostupnost zapošljavanja, obrazovanja, medicinske skrbi i drugih javnih usluga otočnim zajednicama te poboljšanje integriranosti hrvatskih otoka u širu prometnu mrežu. 

Osim navedene funkcije zgrada će sadržavati uredske prostore za sljedeće službe:

  • Lučka uprava Šibenik
  • Lučka kapetanija Šibenik
  • Policija
  • Carina

Ukupna vrijednost projekta i iznos sufinanciranja sredstvima EU: 
Ukupna vrijednost projekta “Dogradnja gata Vrulje u sklopu pomorsko-putničkog terminala u luci Šibenik (III. faza zahvata)” iznosi 8.210.384,52 EUR / 61.861.142,14 HRK. Ukupni prihvatljivi troškovi iznose 4.274.351,06 EUR / 32.205.098,06 HRK, od čega 3.633.198,40 EUR / 27.374.333,35 HRK odnosno 85 % potječe iz Kohezijskog fonda, a 641.152,66 EUR / 4.830.764,71 HRK odnosno 15 % iz Državnog proračuna. Preostali dio troškova, koji nisu prihvatljivi za financiranje posredstvom EU fondova, bit će financirani iz proračuna.

Razdoblje provedbe projekta: 
1.7.2020. – 31.12.2023. 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.